AKG-ban nem alkalmazható növényvédőszerek listája 2020. évre

A Vidékfejlesztési Program keretében agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülő gazdálkodók növényvédőszer-használata korlátozott. A nem alkalmazható növényvédő szerek listája
megtalálható az alábbi csatolmányokban

 

1.a. Szántóföld
1.b. Horizontális ültetvény
1.c. Rovarölő szerek